Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Årsmøte i Fagforbundet Lyngen

Årsmøte i Fagforbundet Lyngen 29.1 avsluttet med at Kåre Karlsen overrakte klubba til nyvalgt leder Gry Hege Kviteberg.

Årsmøte i Fagforbundet Skånland

Årsmøtet ble holdt på Stræte kro der mange medlemmer hadde møtt fram.

Årsmøte i Fagforbundet Nordreisa

Fagforbundet Nordreisa avholdt årsmøte fredag 24. januar.

Årsmøte - Fagforbundet UNN Harstad

Årsmøtet bevilget kr. 1500 til nødhjelpstafett i Syria - solidaritet i praksis!

Årsmøte i Fagforbundet Balsfjord

Over 90 medlemmer møtte til årsmøte da Fagforbundet Balsfjord holdt årsmøte på Vollan 21. januar.

Folk og naturressurser

Fagforbundet Troms går sammen med Troms Bonde- og Småbrukarlag og uttrykker bekymring at Senja videregående skole har fått pålegg om å kutte drastisk i drift, noe som innebærer endringer på naturbruk på skolested Gibostad. Politikere utfordres til å bruke våren på å vurdere hvordan landbruket i fylket vårt skal lære.

Barn og ungdom på anbud?

Les nestleder i Troms, Hilde Bernhardsen sitt viktige leserinnlegg om situasjonen i Buf-etat.

Karrieredag - en møteplass for arbeidsgiver og arbeidssøker

Fagforbundet Troms er tilstede også i år, på karrieredagen på Høgskolen i Harstad i dag 21.01.14.

Fagbevegelsen må ta roret

Leserinnlegg som var publisert i Klassekampen 4. januar og Nordlys i 9. januar.

Opplæring i Fase2