Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Koordineringsledd BUF-etat region Nord

Det har vært avhold møte i koordinerende ledd i Bufetat i region nord, 5.-6. mai, hvor både omstillinger, politiske utfordringer og situasjon i Bufetat region nord stod på programmet.

1. MAI - ARBEIDERNES INTERNASJONALE KAMPDAG

Fagforbundet Troms gratulerer alle medlemmer og tillitsvalgte med 1. mai og oppfordrer til deltagelse på alle de 1. mai arrangementene som er rundt om i fylket

Uttalelser vedtatt av representantskapsmøte 25. - 26. mars

Representantskapsmøtet vedtok 5 uttalelser.

Solidaritet med havnearbeiderne

Fagforbundet Troms var og viste støtte, da LO i Tromsø og Tromsø havne- og transportarbeider forening avholdt støtte markering på stortorget i Tromsø den 31. mars.

Representantskap i Fagforbundet Troms

To gode dager er over, der representanter fra fagforeningene i Troms har debattert og engasjert seg i mye og mangt.

Representantskapsmøte

Representantskapsmøte i Fagforbundet Troms ble åpnet med kulturelt innslag, Elias Skogdal, fra musikklinja på Kongsbakken vg skole, spilte på fagott.

Solidariske ungdommer

Vi er veldig stolte av de flotte og solidariske ungdommene som alle er bidragsytere til barnebyen vår i Huambo i Angola.

Fase 2 del 1

10. til 14. mars var tillitsvalgte fra hele fylket og fra Svalbard samlet til Fase 2 del 1 opplæring i Tromsø.

Temakurs ungdom

Da er ei tre dagers samling for Fagforbundets ungdom i Troms i gang.