Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Markering av fagforbundsuka på UNN Harstad

Fagforbundet UNN Harstad markerte fagforbundsuka 5., 7. og 8. november

Anerkjenn Palestina som stat

Uttalelse vedtatt av Landsmøte 15. november

Barnebyen rørte Landsmøte

Siste landsmøtedag fikk delegater og gjester se livet i Fagforbundets SOS-barneby i Angola. Det ble et tett og godt møte med glade barn som mange i salen har et personlig forhold til.

Fagforbundets solidaritetsarbeid

Stein Guldbrandsen, AU, forteller landsmøte om Fagforbundets barneby og samarbeidet med Norsk Folkehjelp i Laos og Palestina.

Gerd Liv Valla snakket til landsmøte om likestilt arbeidsliv

Siste programpost på landsmøtets nest siste dag var tidligere LO leder Gerd Liv Valla som snakket om et likestilt arbeidsliv - lilkestilling

Helsesenter for papirløse

I dag bevilget Fagforbundets landsmøte 50 000 til Helsesenter for papirløse.

Sosial boligpolitikk og flere studentboliger

Uttalelse fra landsmøtet i Fagforbundet 14. november 2013

Diverse saker

I behandling av diverse saker så var det, også i denne saken, mange dyktige tillitsvalgte fra nord som hadde innlegg i debatten.