Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Folk og naturressurser

Fagforbundet Troms går sammen med Troms Bonde- og Småbrukarlag og uttrykker bekymring at Senja videregående skole har fått pålegg om å kutte drastisk i drift, noe som innebærer endringer på naturbruk på skolested Gibostad. Politikere utfordres til å bruke våren på å vurdere hvordan landbruket i fylket vårt skal lære.

Barn og ungdom på anbud?

Les nestleder i Troms, Hilde Bernhardsen sitt viktige leserinnlegg om situasjonen i Buf-etat.

Karrieredag - en møteplass for arbeidsgiver og arbeidssøker

Fagforbundet Troms er tilstede også i år, på karrieredagen på Høgskolen i Harstad i dag 21.01.14.

Fagbevegelsen må ta roret

Leserinnlegg som var publisert i Klassekampen 4. januar og Nordlys i 9. januar.

Opplæring i Fase2

Samling for nestledere og fane2 ansvarlige

2. - 3. desember er nestledere og fane2 ansvarlige samlet som en fortsettelse av prosjekt "fokus - verving og gjenvinning."

Ny nødhjelpstafett for flyktningene i Syria

Fagforbundet Troms har bevilget kr. 5 000,- til nødhjelpstafetten og oppfordrer alle våre fagforeninger til å være med!

Fagforbundet Salangen spanderte kino på medlemmene

Det er mye positiv aktivitet i fagforeningene i Troms. Dette er et godt eksempel som styrker samholdet.

Helsefagarbeidere – gratulerer med dagen!

Fagforbundet gratulerer med Den europeiske dagen for helsefagarbeidere. Vi er stolte av den jobben dere gjør.

Samling for fagforeningsledere og hovedtillitsvalgte 20. - 21. november

Fagforeningsledere og hovedtillitsvalgte var samlet på Rica Grand hotell i Tromsø 20. - 21. november