Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Fagforbundsuke og festspill

Festspillene i Harstad går mot avslutningshelg, og også i dag er Fagforbundet på torget og er med på festspillstemninga.

Full støtte til streikende havnearbeidere

Landsstyret i Fagforbundet støtter de streikendes krav om tariffavtale. Vi tar sterkt avstand til bruk av politi og streikebrytere i denne lovlige arbeidskonflikten.

Fagforbundet Harstad

På turneen i Sørtroms i anledning Fagforbundsukene besøker fylkesleder og nestleder fagforeningsstyret i Fagforbundet Harstad.

Fagforbundet Salangen

På tur fra Dyrøy til Harstad besøkte fylkesleder og nestleder medlemsmøte i Fagforbundet Salangen.

Dyrøy - Fagforbundsuke

Et flott program og besøk på mange arbeidsplasser hadde Fagforbundet Dyrøy regi på, da leder og nestleder i Fagforbundet Troms kom på besøk i anledning Fagforbundsuka

Invitasjon til konferanse "Ny Kommunereform – Demokrati eller statlig tvang?”

Fagforbundet i nord-norge, Fagakademiet, Rådmannsforeningen og Lokalsamfunnsforeningen inviterer til en nasjonal konferanse som setter kommunereformen under debatt 1. - 2. oktober i Tromsø.

Fagforbundsuke på UNN Harstad

Fagforeningsleder Randi S. Pedersen og pensjonisttillitsvalgt Sigrid Furu Berg var primus motorer på UNN Harstad i dag da nestleder i Fagforbundet Sissel Skoghaug besøkte sykehuset i anledning Fagforbundsuka.