Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Årsmøte Fagforbundet Ibestad

Da har nærmere 40 medlemmer vært på et vel gjennomført årsmøte i Fagforbundet Ibestad.

Gratulerer med helsesekretærens dag

Den 1. februar er den nasjonale dagen for helsesekretærer. Fagforbundet gratulerer med dagen – og vi sender en stor takk for den viktige jobben dere gjør!

Årsmøte Fagforbundet Troms fylkeskommune

Årsmøtet ble avholdt torsdag 30. januar på fylkeshuset i Tromsø.

Årsmøte Fagforbundet Skjervøy

Fagforbundet Skjerøvy avholdt årsmøte 29. januar på kantina på rådhuset.

Årsmøte i Fagforbundet Lyngen

Årsmøte i Fagforbundet Lyngen 29.1 avsluttet med at Kåre Karlsen overrakte klubba til nyvalgt leder Gry Hege Kviteberg.

Årsmøte i Fagforbundet Skånland

Årsmøtet ble holdt på Stræte kro der mange medlemmer hadde møtt fram.

Årsmøte i Fagforbundet Nordreisa

Fagforbundet Nordreisa avholdt årsmøte fredag 24. januar.

Årsmøte - Fagforbundet UNN Harstad

Årsmøtet bevilget kr. 1500 til nødhjelpstafett i Syria - solidaritet i praksis!

Årsmøte i Fagforbundet Balsfjord

Over 90 medlemmer møtte til årsmøte da Fagforbundet Balsfjord holdt årsmøte på Vollan 21. januar.

Folk og naturressurser

Fagforbundet Troms går sammen med Troms Bonde- og Småbrukarlag og uttrykker bekymring at Senja videregående skole har fått pålegg om å kutte drastisk i drift, noe som innebærer endringer på naturbruk på skolested Gibostad. Politikere utfordres til å bruke våren på å vurdere hvordan landbruket i fylket vårt skal lære.