Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Håndtering av faktura for Gruppeforsikringen

Faktura for innbetaling av første måneds premie til Fagforbundets Gruppeforsikring er nå sendt ut. Dersom du feilaktig har mottatt faktura - og du ønsker å si nei til forsikringen, er det bare å la være og betale

Sommerjobb og rettigheter (leserinnlegg i Nordlys 20.06.06)

Hver sommer står ungdommer i kø for å få en fot innenfor et arbeidsmarked som ikke bare gir dem positive opplevelser.

Fagforbundet, Troms på arbeidsplassbesøk

Fagforbundet, Troms var i uke 22 på arbeidsplass besøk i nordfylket

Ny fagforening - Fagforbundet, avd. 177 Tromsø kommune

Den 5. april var det et historisk møte der to fagforeninger i Tromsø ble samlet til en etter 40 års adskillelse

Uttalelser fra Representantskapet

Fagforbundet, Troms avholdt Representantskap 22. - 23. mars 2006 i Harstad

Fagforbundet, Troms markerer 8. mars

Også i år markerte Fagforbundet Troms kvinnedagen. Vi kjøpte inn 300 roser som vi ga til kvinner i kommunal sektor.

Fagforbundet gir penger til "Kysten til kamp" (avisa Tromsø 24.2.06)

Fagforbundet har vedtatt å gi nettverket Kysten til Kamp 100 000 kroner i økonomisk støtte - for aksjonsgruppens kamp for kyst- og distrikts Norge og mot privatisering av fiskeressursene.

Nyhetsbrev fra Fagforbundet, Troms

Her kan du blant annet lese om året 2005, Fagforbundets barneby og til slutt en liten histore og ta med seg i julestria

Uttalelser fra Representantskapsmøte

Fagforbundet, Troms avholdt representantskapsmøte 23. - 24. november i Tromsø.