Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Arbeidsplassbesøk på Viken senter, Bardu

Fagforbundet, Troms, Kompetansesenteret i Tromsø og Fagforbundet, Bardu i møte med Viken senter, Bardu 21.11.2006

Representantskapsmøte 15. - 16. november

Foilere som ble brukt under Maja Amundsen, rådgiver - NAV arbeidslivsenter Troms, sin innleding om IA-avtalen ligger vedlagt

Stoppet konkurranseutsetting av renhold i lenvik kommune

Fagforbundet i Lenvik med hovedtillitsvalgt Otto Jakobsen har kjempet en tøff kamp for å hindre konkurranseutsetting av renholdet i Lenvik kommune

Knakende gode til å argumentere!

20 engasjerte deltagere fra våre nordligste fylker var i tre dager samlet til kurs i argumentering i Harstad.

Nav-konferanse i Tromsø 23. - 24. oktober 2006

Vedlagt ligger tekst og bilder fra forelesningne på NAV-konferansen i Tromsø

Nyhet fra LOfavør - bilfinansiering

1. september startes et nytt tilbud til våre medlemmer. Med LOfavør Billån fra Sparebank1 Finans får du rask behandling og en av markedets beste betingelser

Fagforbundet, avd 177 Tromsø kommune har fått nettside

Fagforbundet avd 177 Tromsø kommune har fått egen hjemme side.

Støttekontakt - arbeidstaker eller oppdragstaker?

Støttekontakter er ofte unge mennesker, og mange elever og studenter jobber som støttekontakt for å spe på stipendet og studielånet. Det viser seg at det rundt omkring i kommunene er forskjeller når det gjelder måten støttekontaktene er "tilsatt" på. Forskjellene ligger i om støttekontakten er å anse som arbeidstaker eller oppdragstaker.

Håndtering av faktura for Gruppeforsikringen

Faktura for innbetaling av første måneds premie til Fagforbundets Gruppeforsikring er nå sendt ut. Dersom du feilaktig har mottatt faktura - og du ønsker å si nei til forsikringen, er det bare å la være og betale

Sommerjobb og rettigheter (leserinnlegg i Nordlys 20.06.06)

Hver sommer står ungdommer i kø for å få en fot innenfor et arbeidsmarked som ikke bare gir dem positive opplevelser.