Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Kulturell åpning på seksjonskonferansene 17. og 18. januar

Kulturell åpning ved Finnsnes Dagsenter under seksjonskonferansene til Fagforbundet Troms 17. - 18. januar 2007

Internasjonal samarbeid med Zambia

Fagforbundet Troms har vedtatt at vi skal starte opp igjen med vårt internasjonale arbeid. Denne gangen skal vi jobbe mot Zambia og vår søsterorganisasjon der nede.

Vinnere av vervekonkuransen

Vinnerne av ungdomsutvalgets vervekonkuranse er trukket!

Jorunn Johnsen har vært i Angola

Jorunn Johnsen er en av de som har vervet mest til bygging av Fagforbundets barneby i Angola.

Aksjon på UNN HF 4. desember

Mange av Fagforbundets medlemmer og tillitsvalgte på UNN, samt Fagforbundet Troms, sluttet opp om aksjon/markering mot innføring av 4 dagers uke på UNN.

Felles seksjonsstyremøte for SKKO, SHS, SST og SKA

Fagforbundet Troms avholdt 30. november felles seksjonsstyremøte for SKKO, SHS, SST og SKA i

Fagforbundets tillitsvalgte på "nye UNN"

Møte i koordinerinsgleddet - Fagforbundet tillitsvalgte på "nye UNN"

Ny rådgiver ved Kompetansesenteret i Tromsø

Fagforbundet Troms gratulerer Janne Margrethe Skaug med ny jobb som rådgiver ved Kompetansesenteret i Tromsø

Representantskapsmøte 15. - 16. november

Representantskapsmøtet vedtok følgende uttalelser

Fagforbundet, Troms på reise i sørtroms 7. - 9. november

I tidsrommet 7. - 9. november var representanter fra fylkesstyret i Troms på reise i sørtroms