Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

En viktig seier for kvinners lønn

Likestillingsombudet mener Harstad kommune bryter likestillingsloven når de lønner sykepleiere lavere enn ingeniører.

Erfaringskonferanse om 2-nivåmodell som styringsform i kommunene

Fagforbundet Troms arrangerer 20. mai en erfaringskonferanse i forhold til 2-nivåmodellen i kommunene.

Inviterer innvandrerkvinner på kurs

Fagforbundet Troms og Norsk Folkehjelp inviterer til kurs innvandrerkvinner kankurs i Tromsø 25. - 26. april. Kurset som er gratis, har som mål å øke mestring, innflytelse og likestilling.

- Fagbevegelsen er bondefanget (Fagbladet 13.03.08)

Stortingsvalget neste år er allerede et tema som engasjerer medlemmene i Fagforbundets landsstyre sterkt.

Konferanse for seksjonsledere/seksjonsansvarlige i fagforeningene

19. - 20. februar arrangerte seksjonene SKKO, SST, SKA og SHS felles seksjonskonferanse i Tromsø og med gjester og seksjonsstyrer fra fylket ble vi nærmere 100 deltagere.

Underskriftsaksjon for Bilal og Hawre fortsetter

Nytt i saken om de to kurderne Bilal og Hawre er at formannskapet i Tromsø kommune har bevilget opphold, strøm og husleie for Bilal ut mars, mens saken hans blir behandlet. I mens fortsetter vi underskriftskampanjen.

Feilslått sykehusreform

Leseinnlegg om sykehusreformen

På skolebesøk for å profilere helsefagarbeideren

7. februar var SHS Troms sammen med en representant fra de undomstillitsvalgte på Breivang videregående skole. Målet for dagen var å presentere den nye utdanninga -helsefagarbeideren

Politikken tilbake til politikerne lokalt

Leserinnlegg som svar på Venstres kommunestyrerepresentant Jonas Eilertsen om politikken tilbake til politikerne lokalt

Stopp mobbing

Kamp mot mobbing på arbeidsplassene er alle arbeidstakeres ansvar og den som mobbes trenger støtte fra arbeidskameratene. Er du en slik arbeidskamerat?