Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Årsmøter i fagforeningene i Fagforbundet Troms

Fagforbundet UNN Harstad avviklet årsmøte 28.januar 2009 og behandlet de vanlige årsmøtesakene.

Et vel gjennomført årsmøte i Fagforbundet Balsfjord

I disse dager gjennomføres mange årsmøter ute i fagforeningene og representanter fra fylkesstyret har vært til stede på flere av møtene. Blant annet 28. januar, da Fagforbundet Balsfjord avholdt sitt årsmøte.

Sosial boligpolitikk - en fjern ønskedrøm?

Ungdomskonferansen i Fagforbundet Troms vedtok følgende uttalelse på konferansen som ble avholdt 20. og 21. januar 2009.

Seksjon helse og sosial har avviklet seksjonskonferanse

tirsdag 13. januar avviklet seksjon helse og sosial seksjonsmøte.

Markering for MUF-saken lørdag 13. desember

Lørdag 13. desember var det ei stor markering på stortorget i Tromsø for MUF-saken. 10 år i uvisshet - 1 år med støttearbeid.

Rekrutteringskonferanse - Aksjon Helsefagarbeider

Fylkesmannen i Troms skal arrangere rekrutteringskonferanse kompetanseløftet - aksjon helsefagarbeider 20. januar i Tromsø på Polarmiljøsenteret.

Førjulsgave fra Fagforbundet

Onsdag 11. desember hadde ungdomsutvalget i Fagforbundet Troms stand på Stortorget i Tromsø.

Fagforbundsdager og stor medlemsfest på Senja

Lørdag 08. november på Hamn.

Pensjonistene i Fagforbundet Troms

Temadager i Nordreisa 05.-06. november 2008

Fagforbundsuker i Kåfjord

Torsdag 6. november var det stor markering i forbindelse med Fagforbundsukene i Kåfjord.