Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Ny rådgiver ved Kompetansesenteret i Tromsø

Gina Utsi er ansatt som ny rådgiver ved Kompetansesenteret i Tromsø.

Leder- og tillisvalgtsamling 24.-25. august 2009

Fagforbundet Troms skal avholde leder- og tillitsvalgtsamling 24.-25. august 2009 på Grand Nordic Hotell i Tromsø.

Besøk i Nordreisa

Fylkesstyret i Fagforbundet Troms har vært på besøk hos Fagforbundet Nordreisa.

Helsedirektivet - sett i kampen mot klasseskille, urettferdighet og fattigdom

Følgende leserinnlegg var på trykk i Dagbladet Tromsø 29.04.2009

Vel gjennomført felles seksjonskonferanse

Seksjon helse og sosial, seksjon samferdsel og teknisk, seksjon kirke, kultur og oppvekst, seksjon kontor og administrasjon har avholdt felles seksjonskonferanse 31.03-01.04.2009 på Scandic Hotel i Tromsø.

Vel gjennomført fylkesmøte 18. - 19. mars

Fagforbundet Troms avholdt fylkesmøte i Tromsø 18. - 19. mars

Ann-Iren Thomassen fikk kulturprisen i 2009

Ann-Iren Thomassen fikk tildelt under fylkesmøte 18. - 19. mars Fagforbundet Troms sin kulturpris

Samling for tillitsvalgte i Fagforbundet Troms som jobber med kvalitetskommuneprosjektet i egen kommune

Fagforbundet Troms hadde 10. - 11. februar samling for sine tillitsvalgte som jobber i forhold til kvalitetskommuneprogrammet i egen kommune

Vellykka MUF-samling

Fagforbundets landsstyresal var i dag fylt til siste plass, av MUF'ere og folk som har engasjert seg i MUF'ernes sak. Flere tok til orde for at regjeringa må innvilge amnesti.