Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

KOA-samling for tillitsvalgte 3. juni

Fagforbundets koordineringsledd innenfor KOA har sammen med FO samling/tillitsvalgopplæring på Finnsnes i dag.

Nye markeringer - Solidaritet med havnearbeiderne

Fagforbundet var på plass da mange av landets fagforeninger markerte utenfor tinghuset i Tromsø i dag.

Fylkesstyremøte i Lyngen

Det har blitt en flott tradisjon at fylkesstyret legger siste styremøte før sommeren ut i distriktet, samtidig som vi besøker og gjør noe sosialt sammen med den lokale fagforeninga.

Sykepleiere - gratulerer med dagen

Fagforbundet er stolte av jobben dere gjør.

Samling for fagforeningsledere

Det har vært samling for fagforeningsledere i Troms, 7.- 8. mai.

Koordineringsledd BUF-etat region Nord

Det har vært avhold møte i koordinerende ledd i Bufetat i region nord, 5.-6. mai, hvor både omstillinger, politiske utfordringer og situasjon i Bufetat region nord stod på programmet.

1. MAI - ARBEIDERNES INTERNASJONALE KAMPDAG

Fagforbundet Troms gratulerer alle medlemmer og tillitsvalgte med 1. mai og oppfordrer til deltagelse på alle de 1. mai arrangementene som er rundt om i fylket

Uttalelser vedtatt av representantskapsmøte 25. - 26. mars

Representantskapsmøtet vedtok 5 uttalelser.

Solidaritet med havnearbeiderne

Fagforbundet Troms var og viste støtte, da LO i Tromsø og Tromsø havne- og transportarbeider forening avholdt støtte markering på stortorget i Tromsø den 31. mars.

Representantskap i Fagforbundet Troms

To gode dager er over, der representanter fra fagforeningene i Troms har debattert og engasjert seg i mye og mangt.