Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Invitasjon til Kvinner Kan kurs

I forbindelse med Ladyfest uka inviterer Norsk Folkehjelp, Fagforbundet og AP's kvinnenettverk til Kvinner Kan - et kursprogram for deltakelse, mestring, innflytelse og likestilling

Årsmøter i fagforeningene

Alle fagforeningene i Fagforbundet Troms har avviklet sine årsmøter. På årsmøtene er det behandlet: Årsberetning, handlingsplan, budsjett, regnskap og valg i henhold til vedtektene. Noen fagforeninger har også delt ut nåler for 40 års medlemskap i LO og 25 års medlemskap i Fagforbundet

Invitasjon til vinterfest

Fagforeningene i Tromsø inviterer alle fagorganiserte med partner til vinterfest lørdag 13. februar klokken 20.00 på Ølhallen

Lønn som fortjent - En konferanse om likestilling, likelønn og arbeidstid

19. - 20. februar arrangerer Fagforbundet sammen med Likestillingsutvalget i Tromsø kommune, Utdanningsforbundet, NTL og Norsk sykepleierforbund likestillingskonferansen "Lønn som fortjent"

Fagforbundet Troms og rekruttering til omsorgsyrkene

Reaksjonene var mange og sterke, også innad i Fagforbundet, da NRKs overskrifter både lokalt og i riksmedia 14. januar slo opp at Fagforbundet i Troms advarer ungdommen mot å velge omsorgsyrker

Fagforbundet Troms tar juleferie

Fagforbundet Troms har juleferie fra mandag 21. desember. Vi er tilbake på kontoret mandag 4. januar. Vi ønsker alle våre medlemmer og tillitsvalgte i Fagforbundet Troms ei riktig god jul, og et godt og framgangsrikt nytt år!

Uttalelse om nedleggelse av videregående skoler i Troms

Fylkesstyret har avholdt styremøte 1. - 2. desember og vedtatt uttalelse om nedleggelse av videregående skoler i Troms.

Fagforbundsuka gjennomført på UNN Tromsø

Fagforbundet UNN har gjennomført Fagforbundsuka som var både intensiv og morsom

Fagforbundsuka 2009 på Tranøy

Fagforbundsuka i Tranøy ble markert med arbeidsplassbesøk i alle seksjonene, med ulike aktiviteter.

Fagforbundsuka gjennomført på UNN Harstad

I forbindelse med Fagforbundsuka inviterte Fagforbundet UNN Harstad ved seksjonene SST, SKA og SHS torsdag 5. november medlemmer og ikke medlemmer til temakveld "Hva bidrar til medmenneskelighet og trivsel i arbeidsdagen ? En arbeidsdag som i perioder er preget av omstilling, nedbemanning og uforutsigbarhet. Hva gjør det med oss kollegaer imellom?"