Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Opplæring i trepartsamarbeid og avtalen rundt "Sammen om en bedre kommune"

Fagforbundet Troms satser på opplæring i trepartsamarbeid og avtalen rundt "sammen om en bedre kommune. Opplæring med inntil 5 tillitsvalgte fra hver fagforening ble kjørt i Tromsø 30. - 31. mai.

seksjonssamling i Tromsø 11. mai

Seksjonene i Troms har avviklet regionsamlinger for seksjonslederne i fagforeningen, 9. mai i Harstad, 10. mai på Finnsnes og 11. mai i Tromsø.

Fagforbundet Troms ungdom holdt appell i Tromsø 1. mai

Nestleder i Fagforbundet Troms sitt ungdomsutvalg, Stein Arnold Kristiansen, holdt appell under 1. mai feiringa i Tromsø.

Fagforbundet Troms avholdt Fylkesmøte 29. - 30. mars

Grand Hotell i Tromsø var møtearena da Fagforbundet Troms avholdt fylkesmøte 29. - 30. mars. 89 delegater og gjester var samlet for å gjennomføre vedtektsfesta oppgaver som er tilknytta Fylkesmøte, som behandling av årsberetning, regnskap, handlingsprogram, budsjett og foreta valg.

Stor felles medlemsfest for Lavangen, Salangen og Gratangen

I forbindelse med årsmøtene i slutten av januar slo fagforeningene i Lavangen, Salangen og Gratangen seg sammen og holdt en flott medlemsfest

Årsmøter i fagforeningene i Troms

Fylkesledelsen har siste uka i januar vært på reisefot ut til årsmøtene i fagforeningene i Troms. Det har vært vel gjennomførte årsmøter vi har fått gjeste.

Katrine og Synnøve klar til å besøke private barnehager i Troms

Katrine Storbakk og Synnøve Wiggen er frikjøpt for å drive vervekampanjen i private barnehager i Troms.

KreativOmsorg 2011

KreativOmsorg 2011 arrangeres i Tromsø i april. Her blir det sett på hvordan man kan tenke alternativt og kreativt innen omsorg. Påmeldingsfristen er 12. mars 2011.

Uttalelse fra Fagforbundet Troms sitt fylkesstyret

Fagforbundet Troms sitt fylkesstyret vedtok 30. november å sende uttalelse om "alternativ til privatisering" til avisene i fylket