Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Arbeidsmiljøkriminalitet og varsling tema på felles fylkesstyresamling for Fagforbundet i Nord-Norge i Hammerfest

21. - 23. september i år var fylkesstyrene og ansatte i Fagforbundet Nordland, Troms og Finnmark samlet i Hammerfest til felles styresamling. Blant flere viktige tema ble Arbeidsmiljøkriminalitet og Varsling satt på dagsorden.

Ann-Iren Thomassen - ny rådgiver på Kompetansesenteret i Tromsø fra 1.10.10.

Ann-Iren kommer fra UNN HF der hun er HTV, har vært foretakstillitsvalgt og er ellers kjent som en aktiv tillitsvalgt og kulturpersonlighet. Av den grunn ble hun tildelt Fagforbundet Troms' kulturpris for 2009. Ann-Iren har vært leder både Pingvinrevyen og Ritø-koret og kommer til å fortsette i begge deler - uten å være leder.

Kurs i føring ved årets lokale forhandlinger i KS-området

Tema på HTV/ledersamlinga andre dag var i sin helhet viet til kursing i oppfølging av føringer vedrørede lokale forhandlinger i KS-området. Her foreleste Ole Gustav Haavold fra Kompetansesenteret.

Samling for hovedtillitsvalgte og ledere i Fagforbundet Troms

Samhandlingsreformen var et sentralt tema da Fagforbundet Troms var samla til HTV/ledersamling på Raddison Blue hotell i Tromsø 7. - 8. september.

Informasjon fra Kompetansesenteret i Tromsø

Informasjonen inneholder blant annet presentasjon av ny rådgiver, info om lokale forhandlinger og møte og reisevirksomhet

Overvåket med GPS - sparket etter 19 år (Nordlys)

Jørn-Roar Rollstad har fått sparken etter ha blitt overvåket med GPS. Arbeidsgiver Avfallsservice AS hevder Rollstad har tatt for lange pauser. Tor Inge Hoaas, i Fagforbundet, er rystet over ledelsen i Avfallsservice, og varsler kamp.

Fase 2 i samarbeid med Fagforbundet Finnmark

Fagforbundet Troms og Fagforbundet Finnmark har avviklet fase 2 innenfor spekterområdet. Siste samling var 3. - 7. mai i Alta