Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

KreativOmsorg 2011

KreativOmsorg 2011 arrangeres i Tromsø i april. Her blir det sett på hvordan man kan tenke alternativt og kreativt innen omsorg. Påmeldingsfristen er 12. mars 2011.

Uttalelse fra Fagforbundet Troms sitt fylkesstyret

Fagforbundet Troms sitt fylkesstyret vedtok 30. november å sende uttalelse om "alternativ til privatisering" til avisene i fylket

Styrekurs for Fagforbundet Troms fylkeskommune

Mange av fagforeningene i Troms har benyttet seg av tilbudet fra fylket om at fylket kan komme ut i foreninga og kjøre styrekurs.

25. november - FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner

Leserinnlegg i avisa Nordlys

overrekkelse av pengegave til FUTT

I dag har Fagforbundet Salangen, på vegne av Fagforbundet Troms, overrakt en pengegave pålydende 10.000,- til FUTT.

Samarbeid mellom Fagforbundet og pleie- og omsorgsleder i Karlsøy ga gode resultater for heltid/deltidsproblematikken

Våren 2009 skrev Fagforbundet Karlsøy brev til alle sine medlemmer som hadde små stillinger, og til de som hadde gått som tilfeldige vikarer .

Store og viktige tema under Fagforbundet Troms' representantskapsmøte 27. - 28. oktober

I slutten av oktober var Fagforbundet Troms samlet til representantskapsmøte i Tromsø.

Fagforeningene på kurs i nettpublisering

Fagforbundet Troms har avholdt kurs i nettpublisering 4. - 5. november med Jan Tore Skjelbek fra forbundet sentralt som foreleser.

Arbeidsplassbesøk på den nye brannstasjonen i Tromsø

I anledning at den nye brannstasjonen i Tromsø er tatt i bruk, besøkte Fagforbundet den nye arbeidsplassen og hilste på medlemmer og andre arbeidstakere.

Fagforbundet Troms' nestleder Hilde Bernhardsen er tilbake fra Angola

En delegasjon fra Fagforbundet var i uke 39 i Huambo - Angola, for å være til stede under den offesielle åpninga av Fagforbundets barneby.