Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Uttalelse fra Fagforbundet Troms sitt fylkesstyret

Fagforbundet Troms sitt fylkesstyret vedtok 30. november å sende uttalelse om "alternativ til privatisering" til avisene i fylket

Styrekurs for Fagforbundet Troms fylkeskommune

Mange av fagforeningene i Troms har benyttet seg av tilbudet fra fylket om at fylket kan komme ut i foreninga og kjøre styrekurs.

25. november - FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner

Leserinnlegg i avisa Nordlys

overrekkelse av pengegave til FUTT

I dag har Fagforbundet Salangen, på vegne av Fagforbundet Troms, overrakt en pengegave pålydende 10.000,- til FUTT.

Samarbeid mellom Fagforbundet og pleie- og omsorgsleder i Karlsøy ga gode resultater for heltid/deltidsproblematikken

Våren 2009 skrev Fagforbundet Karlsøy brev til alle sine medlemmer som hadde små stillinger, og til de som hadde gått som tilfeldige vikarer .

Store og viktige tema under Fagforbundet Troms' representantskapsmøte 27. - 28. oktober

I slutten av oktober var Fagforbundet Troms samlet til representantskapsmøte i Tromsø.

Fagforeningene på kurs i nettpublisering

Fagforbundet Troms har avholdt kurs i nettpublisering 4. - 5. november med Jan Tore Skjelbek fra forbundet sentralt som foreleser.

Arbeidsplassbesøk på den nye brannstasjonen i Tromsø

I anledning at den nye brannstasjonen i Tromsø er tatt i bruk, besøkte Fagforbundet den nye arbeidsplassen og hilste på medlemmer og andre arbeidstakere.

Fagforbundet Troms' nestleder Hilde Bernhardsen er tilbake fra Angola

En delegasjon fra Fagforbundet var i uke 39 i Huambo - Angola, for å være til stede under den offesielle åpninga av Fagforbundets barneby.

Arbeidsmiljøkriminalitet og varsling tema på felles fylkesstyresamling for Fagforbundet i Nord-Norge i Hammerfest

21. - 23. september i år var fylkesstyrene og ansatte i Fagforbundet Nordland, Troms og Finnmark samlet i Hammerfest til felles styresamling. Blant flere viktige tema ble Arbeidsmiljøkriminalitet og Varsling satt på dagsorden.