Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Erkjenner vi privatiseringshistoria?

I avisa Nordlys 9. august har Fylkesleder Britt Ås følgende Leserinnlegg

Klar for arbeiderfestival

Ferien er over og ungdomstillitsvalgt Hege Hansen er på plass for å gjøre de siste forberedelsene, sammen med fylkesleder og nestleder, til arbeiderfestivalen i Storfjord.

Er konkurranseutsetting og privatisering det samme?

Diskusjonen om hvorvidt konkurranseutsetting og privatisering er det samme, dukker opp fra tid til annen. I denne artikkelen går Linn Herning og Helen Bank gjennom ulike definisjoner av privatisering, og hva slags virkemidler som brukes for å fremme privatisering.

Streikemarkering på torget i Tromsø 4. juni

Flere hundre var samlet da Fagforbundet Troms fylkeskommune – en av de streikende fagforeningene i Troms – var initiativtaker til stor streikemarkering på torget i Tromsø i dag.

Streikehjelp til de streikende ved TANNbygget

Her er han for andre gang på vakt - i dag med egen streikevest

Pr. 31. mai er Fagforbundet Lenvik i streik med 248 arbeidstakere

Da fykesleder og representant fra lokal streikekomite ankom denne streikeposten var nyheten om samtaler mellom meklingsmannen og staten nettopp kommet ut.

Stor streikevilje og flotte streikevakter på Senja avfall IKS og AS

Denne flotte gjengen gjorde inntrykk på fylkesleder og representant fra lokal streikekomite da vi 31. mai avla et streikebesøk.

Fagforbundet Troms på besøk til de streikende medlemmene våre i Salangen

Onsdag 30. mai kjørte ungdomstillitsvalgt Hege Hansen og fylkesleder Britt Ås mot Salangen for å besøke lokal streikekomite og de streikende medlemmene der.

Stor streikevilje i Harstad

Onsdag 30. mai ble det samlet ca. 100 medlemmer fra Fagforbundet og FO på torget i Harstad for å markere streiken i offentlig sektor.