Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Forsvar den offentlige tjenestepensjonen

Det er nå klart at mange lønnstakere i privat sektor ikke kan gå av ved 62 år om de skulle ønske det. Denne grove urettferdigheten rammer spesielt slitne kvinner i lavtlønnsyrker, skriver Fagforbundet Tromsø i fersk uttalelse.

Karrieredagene 31. januar 2012

Fagforbundet Troms deltok på Karrieredagene ved Høgskolen i Harstad - som var svært godt besøkt

Stor oppslutning av medlemmene på Fagforbundet Balsfjord sitt årsmøte

Hele 86 medlemmer var til stede da Fagforbundet Balsfjord avholdt sitt årsmøte på Malangen Brygger 26. januar.

En før-juls reise, ikke akkurat til Betlehem, men svært nært

4. desember reiste en delegasjon på 5 ambassadører fra Fagforbundet til Libanon og besøkte palestinske flyktningleirer sammen med Norsk Folkehjelp.

Delegasjon fra Fagforbundets ambassadørkorps reiser til Libanon

Første reise for Fagforbundets ambassadørkorps for Palestina er lagt til Libanon 4. – 10. desember 2011.

Markering av Fagforbundsuka

Fagforbundet UNN Harstad sin markering av Fagforbundsuka torsdag 10. november

HMS-kompaniet i Harstad kommune- gjorde en kraftfull åpning av Fagforbundet Troms' tariffkonferanse

Fagforbundet Troms arrangerte tariffkonferanse i Harstad 2. - 3. november i Harstad.

Fagdag "Folkeskikk og Uskikk på jobben"

Fagforbundet Troms ved seksjonene har arrangert fagkurs med tema ” Folkeskikk og Uskikk på jobben ” 2 plasser i Troms, henholdsvis Finnsnes 24.oktober og i Harstad 25.oktober.

Den lange valgkampen fortsetter!

Da Fagforbudet Troms avholdt høstens representantskapsmøte i Harstad var hovedoverskrift for alle innledningene: Den lange valgkampen fortsetter.

Tillitsvalgte fra helseforetakene samlet til kurs i Alta

Hele denne uka har tillitsvalgte fra helseforetakene i Troms og Finnmark vært samlet i Alta til Fase2-skolering