Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Fagforbundet Harstad

På turneen i Sørtroms i anledning Fagforbundsukene besøker fylkesleder og nestleder fagforeningsstyret i Fagforbundet Harstad.

Fagforbundet Salangen

På tur fra Dyrøy til Harstad besøkte fylkesleder og nestleder medlemsmøte i Fagforbundet Salangen.

Dyrøy - Fagforbundsuke

Et flott program og besøk på mange arbeidsplasser hadde Fagforbundet Dyrøy regi på, da leder og nestleder i Fagforbundet Troms kom på besøk i anledning Fagforbundsuka

Invitasjon til konferanse "Ny Kommunereform – Demokrati eller statlig tvang?”

Fagforbundet i nord-norge, Fagakademiet, Rådmannsforeningen og Lokalsamfunnsforeningen inviterer til en nasjonal konferanse som setter kommunereformen under debatt 1. - 2. oktober i Tromsø.

Fagforbundsuke på UNN Harstad

Fagforeningsleder Randi S. Pedersen og pensjonisttillitsvalgt Sigrid Furu Berg var primus motorer på UNN Harstad i dag da nestleder i Fagforbundet Sissel Skoghaug besøkte sykehuset i anledning Fagforbundsuka.

Fagforbundsuke og festspill i Harstad

Fagforbundet Troms gjør festspillbyen Harstad enda triveligere, sammen med fagforeningene i Harstad og Kvæfjord.

Kunngjøring av seminar: "Det store heltidsvalget"

Vi har nettopp avholdt et seminar på Finnsnes, med gode tilbakemeldinger. For dere som ikke kunne delta der oppfordrer vi til å delta i Tromsø 18. – 19 november.

Det store heltidsvalget

To dagers seminaret "Det store heltidsvalget" er i gang på Finnsnes.

Støtteerklæring til Fagforbundets frisører i streik

Fagforbundet Troms vil med dette sende sin fulle støtte til dere våre fagforeningskamerater i Trondheim og Kristiansand, som nå er ute i streik!

Samling for hovedtillitsvalgte

Nær 50 hovedtillitsvalgte i Fagforbundet i Troms har over to dager vært samlet i Tromsø for opplæring.