Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Hovedtillitsvalgt og ledersamling i Tromsø 8. - 9. mai

Det var mange viktige tema på dagsorden da Fagforbundet Troms arrangerte HTV og ledersamling 8. - 9. mai.

Barnebyen: Finnmark og Troms årets storververe

Finnmark og Troms vant vervekonkurransen for barnebyen i Angola. Fylkene får sende en representant hver til Huambo i Angola for selv å se den flotte barnebyen bidragsyterne har bygget opp.

I kø for å hjelpe 9 år gamle Yalda (frifagbevegelse.no)

Tromsøværinger står i kø for å underskrive oppropet mot utsendelse av ni år gamle Yalda og hennes foreldre.

1.mai markeringer i Troms

Via det faglig politiske samarbeidet LO/AP har, ved samarbeidskomiteen på fylkesnivå, har vi fått denne oversikten over 1.mai arrangementer i fylket.

Konferanse: Barn på flukt - til barns beste?

Konferanse på Litteraturhuset i Oslo 4. mai, 09.00 til 15.00. Grasrotengasjement for de rundt 450 lengeværende barna på norske asylmottak. Appell ved Odd Haldgeir Larsen, arbeidsutvalget i Fagforbundet.

Konferanse om marine muligheter og utfordringer i nord

Forholdet mellom fisk og olje og vilkårene for videre vekst i havbruksnæringa er høyaktuelle tema når Fagforbundet arrangerer marin konferanse i Tromsø 11. april. Påmeldingsfrist 9. april.

Representantskapsmøte 21. - 22. mars

Det var mange viktige tema satt på dagsorden da Fagforbundet Troms avholdt åres første representantskapsmøte på Grand hotell i Tromsø.

Fylkesstyret med på markering til støtte for de streikende ved Bobbo Tromsø AS

Mange folk var samlet 20. mars da Handel og Kontor (HK)arrangerte støttemarkering for de streikende ved Bobbo Tromsø AS.

Vårkonferansen

Dette er en konferanse som arrangeres årlig i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms (USHT).

Fagforbundet Troms gir støtte til de fem streikende arbeidstakerne på Bobbo Tromsø AS

Handel og Kontor krevde tariffavtale på vegne av sine fem medlemmer i juni i fjor. Arbeidsgiveren har sagt nei til kravet, og når heller ikke mekling førte fram ble streiken et faktum.