Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Pr. 31. mai er Fagforbundet Lenvik i streik med 248 arbeidstakere

Da fykesleder og representant fra lokal streikekomite ankom denne streikeposten var nyheten om samtaler mellom meklingsmannen og staten nettopp kommet ut.

Stor streikevilje og flotte streikevakter på Senja avfall IKS og AS

Denne flotte gjengen gjorde inntrykk på fylkesleder og representant fra lokal streikekomite da vi 31. mai avla et streikebesøk.

Fagforbundet Troms på besøk til de streikende medlemmene våre i Salangen

Onsdag 30. mai kjørte ungdomstillitsvalgt Hege Hansen og fylkesleder Britt Ås mot Salangen for å besøke lokal streikekomite og de streikende medlemmene der.

Stor streikevilje i Harstad

Onsdag 30. mai ble det samlet ca. 100 medlemmer fra Fagforbundet og FO på torget i Harstad for å markere streiken i offentlig sektor.

Fagforbundet Troms trapper opp streiken

Opptrapping av streik fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 29. mai - gjelder uttak av Fagforbundets medlemmer i Troms

Støtteerklæring fra LO i Troms

LO Troms beklager at partene i staten og kommunene ikke klarte å komme fram til et anbefalt forslag i meklingen.

Streik i kommunesektoren 24. mai - streikens første døgn i Troms

Etter at LO Kommune hadde forhandlet og meklet i flere uker uten at det var kommet reelle tilbud fra arbeidsgiversiden ble det streik i kommunesektoren

22. – 23. mai – fylkesstyremøte i Målselv og besøk hos Fagforbundet Målselv

Det har blitt en hyggelig tradisjon – siste styremøte før sommeren drar fylkesstyret ut i distriktet og avholder styremøte og at man møter lokal fagforening.

16. mai - Norge slår ring om asylbarna

16. mai var det markering for de 450 asylbarna i alle de store byene i Norge, også i Tromsø - og Fagforbundet var med. Støttegruppa for Yalda og Alan var initiativtakere og kl 16.30 møtte ca. 250 innbyggere i Tromsø opp på torget for å være med i markeringa.

Regionssamling for seksjonene

Seksjon helse og sosial, seksjon kirke, kultur og oppvekst, seksjon kontor og administrasjon og seksjon samferdsel og teknisk har avholdt felles regionskonferanser for seksjonsledere/kontaktpersoner