Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Informasjonsmateriell om Fagskolen (Vox.no)

Materiellet gir informasjon om hvilke muligheter fagskoleutdanning gir. Det er utviklet av Nasjonalt fagskoleråd.

Siste fylkesstyremøte før sommeren

Det har blitt en tradisjon at fylkesstyret, på sitt siste styremøte før sommeren, kommer i møte med ei av fagforeningene våre.

Samling for fagforeningsledere og hovedtillitsvalgte

22. - 23. mai ble det avholdt HTV/ledersamling i regi av Fagforbundet Troms på Scandic Hotell i Tromsø.

Vår fylkesleder Britt Ås blogger fra Palestina

Les hennes blogginnlegg

Oddvar Ørnebakk fikk kulturprisen for 2013

Fagforbundet Troms har fra og med Fylkesmøtet i 2003 delt ut en kulturpris på Fylkesmøtene. Følgende kriterier er lagt til grunn i kulturprisen:

Fylkesmøte i Fagforbundet Troms 20. - 21. mars

Fagforbundet Troms avholdt fylkesmøte 20. - 21. mars. 95 delegater og gjester var samlet for å gjennomføre vedtektsfesta oppgaver som er tilknytta Fylkesmøte, som behandling av årsberetning, regnskap, handlingsprogram, budsjett og foreta valg.

Magdalena Torres - Fagforbundet Troms' nettverskontakt i Mangfold og Inkludering

På Fagforbundet Troms' representantskapsmøte november 2012 - ble Magdalena Torres presentert som vår nettverkskontakt når det gjelder Fagforbundet Troms' arbeid i forhold til Mangfold og Inkludering.

Troms SV og Fagforbundet Troms inngår et formelt samarbeid

Under Troms SV sitt fylkesårsmøte lørdag 23. februar ble formell samarbeidsavtale mellom Troms SV og Fagforbundet Troms signert.

Fagforbundet UNN Tromsø – stor stand i forbindelse med styreseminar

18. februar hadde styret i UNN Tromsø rigget til stor stand utenfor kantina i Breivika.