Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Arbeiderfestival i Storfjord 17. - 19. august

Fagforbundet var medarrangør under arbeiderfestivalen som ble en suksess med gode politiske debatter og det kulturelle programmet

Seier i tingretten i Oslo – Yalda og familien vant over UNE

Fredag 17. august - to uker etter at rettsaken var avsluttet i Oslo tingrett - kom domsavgjørelsen: Yalda og familien vant over UNE.

Ungdommen er på plass i Storfjord

Fagforbundets ungdom er på plass på AUFs sommerleir, som er i tilknytning til Storfjord arbeiderfestival.

Erkjenner vi privatiseringshistoria?

I avisa Nordlys 9. august har Fylkesleder Britt Ås følgende Leserinnlegg

Klar for arbeiderfestival

Ferien er over og ungdomstillitsvalgt Hege Hansen er på plass for å gjøre de siste forberedelsene, sammen med fylkesleder og nestleder, til arbeiderfestivalen i Storfjord.

Er konkurranseutsetting og privatisering det samme?

Diskusjonen om hvorvidt konkurranseutsetting og privatisering er det samme, dukker opp fra tid til annen. I denne artikkelen går Linn Herning og Helen Bank gjennom ulike definisjoner av privatisering, og hva slags virkemidler som brukes for å fremme privatisering.

Streikemarkering på torget i Tromsø 4. juni

Flere hundre var samlet da Fagforbundet Troms fylkeskommune – en av de streikende fagforeningene i Troms – var initiativtaker til stor streikemarkering på torget i Tromsø i dag.

Streikehjelp til de streikende ved TANNbygget

Her er han for andre gang på vakt - i dag med egen streikevest

Pr. 31. mai er Fagforbundet Lenvik i streik med 248 arbeidstakere

Da fykesleder og representant fra lokal streikekomite ankom denne streikeposten var nyheten om samtaler mellom meklingsmannen og staten nettopp kommet ut.