Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Ny tilsatt administrasjonssekretær i Fagforbundet Troms

Da har vi den glede å orientere om at Monika Flengstad Hansen nå er fast tilsatt som administrasjonssekretær i Fagforbundet – med arbeidssted i Fagforbundet Troms. Monika har vært hos oss i over 1 ½ år som vikar under sykefravær.

Fagforeninger støtter flyktninger i krigsherjede Syria

På Fagforbundets landsstyremøtelandstyremøtet i desember startet Fagforbundet Larvik-Lardal en innsamlingsaksjon for å støtte flyktninger i krigsherjede Syria og innvilget kr 5000,-.

Representantskapsmøte i Fagforbundet Troms 20. – 21. november

Siste representantskapsmøte for Fagforbundet Troms i 2012 var lagt til Harstad. Forbundets aktiviteter for 2013 var satt på dagsorden.

Fagforbundets solidaritetsprosjekt for det Palestinske folket – hva skjer i Gaza nå?

Vi kjenner alle til Fagforbundet solidaritetsprosjekt som vi har sammen med Norsk Folkehjelp – for det palestinske folket. Gjennom prosjektet foretar Fagforbundet reiser til Libanon, Vestbredden og Gaza.

Arbeidsplassbesøk og Fagforbundsuke i Lyngen

Fagforbundet Lyngen hadde en god plan for gjennomføring av besøk ute på arbeidsplassene under Fagforbundsukene.

Arbeidsplassbesøk hos Bydrift Tromsø

I forbindelse med Fagforbundsukene arrangerte Fagforbundet Tromsø kommune, ved seksjonsleder Stein Sivertsen arbeidsplassmøte hos Bydrift i Tromsø kommune. På folkemunnen kalt ”Slottet”.

Besøke i Fagforbundets barneby

I september gjennomførte Fagforbundet en delegasjonsreise til Fagforbundets barneby i Angola. Fagforbundet Troms var også representert på reisen.

Kan gi klassedelt helse

Rundt 330.000 nordmenn har private helseforsikringer. – Det strekker seg langt utover oljebransjen, og øker.

Pensjonsreform tilpasset arbeidslivets virkelighet

Leserinnlegg sendt av fylkesleder til avisa Nordlys

Fylkesstyrene i Nord-Norge samlet på Sommarøya

18. – 19. september hadde fylkesstyrene i Nord-Norge sin årlige samling på Sommarøya – da det var Fagforbundet Troms sin tur å være vertskap.