Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Fylkesmøte i Fagforbundet Troms 20. - 21. mars

Fagforbundet Troms avholdt fylkesmøte 20. - 21. mars. 95 delegater og gjester var samlet for å gjennomføre vedtektsfesta oppgaver som er tilknytta Fylkesmøte, som behandling av årsberetning, regnskap, handlingsprogram, budsjett og foreta valg.

Magdalena Torres - Fagforbundet Troms' nettverskontakt i Mangfold og Inkludering

På Fagforbundet Troms' representantskapsmøte november 2012 - ble Magdalena Torres presentert som vår nettverkskontakt når det gjelder Fagforbundet Troms' arbeid i forhold til Mangfold og Inkludering.

Troms SV og Fagforbundet Troms inngår et formelt samarbeid

Under Troms SV sitt fylkesårsmøte lørdag 23. februar ble formell samarbeidsavtale mellom Troms SV og Fagforbundet Troms signert.

Fagforbundet UNN Tromsø – stor stand i forbindelse med styreseminar

18. februar hadde styret i UNN Tromsø rigget til stor stand utenfor kantina i Breivika.

Seksjon helse og sosial sin fylkeskonferanse

12. februar avholdt seksjon helse og sosial sin fylkeskonferanse.

Ny leder av seksjon kirke, kultur og oppvekst

På fylkeskonferansen for kirke, kultur oppvekst som ble avholdt 12. februar,

Yrkesfaglig dag – felles for alle seksjonene i Fagforbundet Troms

11. februar avholdt seksjon SHS, SKKO, SST og SKA en felles yrkesfaglig dag før de skulle avholde egne seksjonskonferanser etter vedtektene.

Årsmøte i Fagforbundet Balsfjord 23. januar

Til tross for tett snevær var det møtt frem rundt 70 medlemmer til årsmøtet som ble avholdt på Vollan Gjestestue

Fagforbundets arbeidsutvalg har møte med fylkesstyrene i Nord-Norge 7. - 8. februar

Et nesten fulltallig AU setter fylkesstyrene i nord i møte på Clarion Hotell Bryggen i Tromsø

Ny leder i ungdomsutvalget