Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

"Den gode dagen"

Fagforbundet var representert og hadde stand på regional helse- og omsorgskonferanse "Den gode dagen" med hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Tromsø kommune Ingrid Lettrem Olsen og nestleder Fagforbundet Troms Hilde Bernhardsen, 16.og 17. Oktober.

Regionskonferanse for seksjonsledere i Tromsø 10. Oktober

Regionssamling for lokale seksjonsledere ble avholdt torsdag 10. oktober på Grand hotell i Tromsø.

Regionsamling på Finnsnes for seksjonsledere

9. oktober samlet seksjonslederne seg på Finnsnes fra sør og midt-Troms

Fagforbundet Kvænangen

Kurs for fagforeningsstyret i Godt fagforeningsarbeid ble arrangert 9. oktober på kommunehuset i Kvænangen

Kurs for fagforeningsstyret i Fagforbundet Nordreisa i Godt fagforeningsarbeid

Kurs for fagforeningsstyret i Fagforbundet Nordreisa i Godt fagforeningsarbeid ble arrangert 8. oktober 2013

Skolebesøk på Breivang videregående skole VG2 helsefagarbeider

Fagforbundet Troms var på skolebesøk på Breivang videregående skole VG2 helsefagarbeider fredag 4. oktober

Styrekurs for Fagforbundet Lyngen

Fagforbundet Lyngen har avholdt styrekurs 2. - 3. oktober

Hjelpepleier i Tromsø fikk Varmeprisen

Jan Bakkevoll møter medmennesker med humor og varme og er en inspirasjon for andre, heter det i begrunnelsen til juryen. Hjelpepleieren ved gynekologisk avdeling på Sykehuset i Tromsø mottok den høythengende Varmeprisen på Landskonferansen til Seksjon helse og sosial.

På turnè i Skånland

Opplæringsansvarlig Berit Rustad var å besøkte arbeidsplasser i Skånland kommune. Med på turen var hovedtillitsvalgt Ella Haldorsen og leder Stig Hansen