Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Fagforbundet 10 år - Fagforbundet Kåfjord

I Kåfjord var det 29 medlemmer samlet til middag og kaffe på Røde kors huset for å feire at Fagforbundet var blitt 10 år.

Fagforbundet 10 år – Fagforbundet Karlsøy

Da Fagforbundet fylte 10 år 17. juni var fylkesleder invitert til Fagforbundet Karlsøy på medlemsfest.

Gratulerer med de første ti åra!

Fagforbundet ble stiftet den 17. juni 2003. (Kilde: Fagforbundet)

Valgkamp Kick-off i Fagforbundet Troms

10. juni arrangerte Fagforbundet Troms kick off i forbindelse med valgkampen for fagforeningene i Troms. Både ledere og ungdomstillitsvalgte i fagforeningene var invitert.

Informasjonsmateriell om Fagskolen (Vox.no)

Materiellet gir informasjon om hvilke muligheter fagskoleutdanning gir. Det er utviklet av Nasjonalt fagskoleråd.

Siste fylkesstyremøte før sommeren

Det har blitt en tradisjon at fylkesstyret, på sitt siste styremøte før sommeren, kommer i møte med ei av fagforeningene våre.

Samling for fagforeningsledere og hovedtillitsvalgte

22. - 23. mai ble det avholdt HTV/ledersamling i regi av Fagforbundet Troms på Scandic Hotell i Tromsø.

Vår fylkesleder Britt Ås blogger fra Palestina

Les hennes blogginnlegg

Oddvar Ørnebakk fikk kulturprisen for 2013

Fagforbundet Troms har fra og med Fylkesmøtet i 2003 delt ut en kulturpris på Fylkesmøtene. Følgende kriterier er lagt til grunn i kulturprisen: