Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Kurs for fagforeningsstyret i Fagforbundet Nordreisa i Godt fagforeningsarbeid

Kurs for fagforeningsstyret i Fagforbundet Nordreisa i Godt fagforeningsarbeid ble arrangert 8. oktober 2013

Skolebesøk på Breivang videregående skole VG2 helsefagarbeider

Fagforbundet Troms var på skolebesøk på Breivang videregående skole VG2 helsefagarbeider fredag 4. oktober

Styrekurs for Fagforbundet Lyngen

Fagforbundet Lyngen har avholdt styrekurs 2. - 3. oktober

På turnè i Skånland

Opplæringsansvarlig Berit Rustad var å besøkte arbeidsplasser i Skånland kommune. Med på turen var hovedtillitsvalgt Ella Haldorsen og leder Stig Hansen

På rundtur i Senja

Opplæringsansvarlig Berit Rustad og Seksjonsleder i helse og sosial Randi Steinli Pedersen, har vært på besøk hos Fagforbundet Torsken og Fagforbundet Tranøy

Arbeidsplassbesøk på UNN Lødingen

2. september var Fagforbundet Troms på arbeidsplassbesøk på ambulansestasjon på UNN Lødingen.

På rundtur i Kåfjord - arbeidsplassbesøk

Torsdag 5. september var turen kommet til Kåfjord.

Et nytt medlem og ni nye bidragsytere til barnebyen i Lyngen

Fra fagforeninga i Fagforbundet Lyngen var hovedtillitsvalgt Wenche Leiros, nestleder Gry Hege Kviteberg og Liv Solberg primus motorer, som tok med fylkesleder og nestleder på arbeidsplassbesøk i Lyngen.

Flere arbeidsplassbesøk i kommunene – 3. september i Gratangen

Tirsdag 3. oktober kjørte fylkesleder fra Tromsø til Gratangen og plukka opp ungdomstillitsvalgt Lene og styremedlem Kim-Håkon på turen. Målet var arbeidsplassbesøk sammen med fagforeninga i Gratangen.

Arbeidsplassbesøk i Kvænangen

Fagforbundet Troms har vært og besøkt Gargo sykehjem ved dementavdelingen, kjøkkenet og sykestua.