Fagforeningas forside - Fagforbundet

Fagforeningas forside arkiv

Svekket luftambulansetjeneste et svik mot Finnmark

Finnmarkinger, trøndere og bergensere - alle har vi krav på likeverdige helsetjenester. Vi som bor helt nord i Norge blør fortsatt like fort som resten av landet.

Fagforbundet vil streike for å hindre pensjonssvik i sykehusene

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter unner ikke sliterne i små stillinger i sykehusene en verdig alderdom når de nekter dem pensjonsopptjening fra første krone.

Deltakelse på karrieredagen

Ungdomstillitsvalgt Lene Solberg, vernepleier Mariann Hamsun og leder seksjon helse og sosial deltok på karrieredagen i Harstad 13. januar

Årets renholder 2014

Fagforbundet Troms gratulerer Bente Matsen som jobber på Stagnes videregående skole som årets renholder

Fase 2 del 1

Tillitsvalgte fra hele fylket er samlet til Fase 2 del 1 i Tromsø i uke 49.

LOfavør blir enda bedre

Fra 1. januar 2015 blir forsikringene dine enda bedre, uten at du må gjøre noe som helst! Blant annet blir det bedre og større dekninger på dine kollektive forsikringer.

Nettpubliseringskurs

Informasjonsavdelingen sentralt gjennomfører kurs for fagforeningene i bruk av internett og sosiale medier.

Vikar hos Fagforbundet Troms

På grunn av sykefravær har Fagforbundet Troms ansatt en vikar ut året.

Representantskapsmøte 8. - 9. oktober

Bjørnebekken barnehage sørga for en flott og sjarmerende kulturell åpning på representantskapet vårt.

Seminar "Det store heltidsvalget" 18. - 19. november 2014

18. - 19. november skal Fagforbundet sammen med KS, Norsk Sykepleierforbund og Delta arrangere seminar "De store heltidsvalget". Seminaret avholdes i Tromsø.