Mandag 29. august – arbeidsplassbesøk i Lyngen - Fagforbundet

Mandag 29. august – arbeidsplassbesøk i Lyngen

Fagforbundet Troms er ute på arbeidsplassbesøk sammen med lokal fagforening - denne gangen i Lyngen.

De første arbeidstakerne vi møter er kontoransatte på kommunehuset. Det bl en time med god prat om Fagforbundet, arbeidsplass og kommunevalg sammen med engasjerte medlemmer på kommunehuset.


Etterpå gikk turen til Lyngstunet Helse – og omsorgsenter. Her viste lokal tillitsvalgt på langtidsavdelinga, Karianne oss rundt – og vi fikk prate med medlemmer rundt på avdelingene.

HTV Wenche Leiros (til høyre) sammen med tillitsvalgte Ingeborg (til venstre) og Karianne (midten) - utenfor Lyngstunet Helse og Omsorgsenter
Til slutt gikk turen til Solhov  bo og aktivitetsenter. Dagen var litt kaotisk for ansatte og beboere – det hadde vært stor vannlekkasje dagen i forveien – og hust var preget kriseløsninger og omflyttinger.

Men – vi ble godt tatt imot og vist omkring på det nye Solhov – som åpnet før sommeren. Mange medlemmer møtte vi – og turnus ble et av temaene som vi diskuterte.