Fagforbundet Troms på arbeidsplassbesøk i Storfjord - Fagforbundet

Fagforbundet Troms på arbeidsplassbesøk i Storfjord

Fra venstre: Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Storfjord Jill Strøm, Opplæringsansvarlig i Fagforbundet Troms Berit Rustad og hovedtillitsvalgt i Naturbarnehagen Silje Karlsen

I nydelig seinsommervær gikk turen til Storfjord 25. august for å gjennomføre arbeidsplassbesøk sammen med den lokale fagforeninga.

Målet er å gjøre arbeidsplassbesøk i alle fagforeninger dette året – og aktiviteten er trappet opp nå foran kommune- og fylkestingsvalget. Fagforbundet vil oppfordre alle medlemmer og arbeidstakere for øvrig å bruke stemmeretten sin!

Etter en kaffekopp på fagforeningskontoret gikk turen først til Storfjords naturbarnehage. Her møtte vi lokal tillitsvalgt, medlemmer og glade unger ute i det fine været. En arbeidsplass der avtaleområdet er PBL og alle arbeidstakere er organisert. Målet for fylkesstyret er også å få besøkt flest mulig arbeidsplasser innenfor små avtaleområder. Dette hadde fagforeninga i Storfjord lagt opp til og vi dro videre til vaskeriet Breeze, der vi møtte de ansatte i lunsjpausen deres.'

Til slutt gikk turen til Asylmottaket, hvor lokal tillitsvalgt kunne fortelle om 14 arbeidstakere som snart ville miste jobbene sine fordi den ene avdelingen ved mottaket skulle legges ned. Avdelingen for unge, enslige mindreårige skulle legges ned for at de unge skulle overflyttes til andre mottak for så å komme inn i forsterhjem. Tap av 14 arbeidsplasser betyr mye for den enkelte og får ringvirkninger i kommunen.

Takk til fagforbundet Storfjord for godt tilrettelagt arbeidsplassbesøk – der vi ser at kontakten mellom fagforeninga og tillitsvalgte ute på arbeidsplassene fungerer veldig bra!

Fra venstrre: Hovedtillitsvalgt Jill Strøm og eier av natrubarnehage og leder av SST Per R. Aronsen
Fra venstre: Hovedtillitsvalgt Jill Fagerli og eier av naturbarnehage og leder av SST Per R. Aronsen