Valgkamp ”Kick-off” i Fagforbundet Troms 17. – 18. august - Fagforbundet

Valgkamp ”Kick-off” i Fagforbundet Troms 17. – 18. august

I forbindelse med medlemskonserten med Åge og Sambandet (se nettinnlegg under) arrangerte Fagforbundet Troms ”Kick off” i forbindelse med valgkampen for fagforeningene.

Fagforbundet bruker alle anledninger til å gjøre en jobb for medlemmene våre, også under kommune- og stortingsvalgene. Lokalvalgene har stor innvirkning på hverdagen til medlemmene våre. Målet vårt er å få flest medlemmer til å bruke stemmeretten ved valget i september. Det er i lokalvalgene vi stemmer på våre egne arbeidsgivere – lokalpolitikerne.

Innledere disse to dagene var Wegard Harsvik som er leder for sentral valgkampgruppe. Temaet han innledet rundt var: ”Hvordan bruke valgkampen for å nå Fagforbundet sine mål?”Wegard Harsvik - leder for sentral valgkampgruppe

Jonny Christensen, tillitsvalgt i Os kommune hadde en spennende innledning om egne erfaringer fra en Frp kommune.

Siste innleder var Linn Herning fra ”For  Velferdsstaten”. Linn hadde et høyst aktuelt innlegg om privatisering i offentlig sektor. Situasjonen, aktørene og motmakten.
Første dag tilsluttet vi oss Arbeiderpartiets valgkampåpning, der fylkesleder var invitert til å holde en appell fra Fagforbundet.
Med våre nærmere 50 deltakere markerte vi oss under denne valgkampåpninga.


To gode dager med dyktige innledere som istandsatte inspirerte til valgkamp for Fagforbundet!Dokumenter