Medlemskonsert med Åge og Sambandet for medlemmer i Fagforbundet Troms - Fagforbundet

Medlemskonsert med Åge og Sambandet for medlemmer i Fagforbundet Troms

Studenthuset Driv i Tromsø var arenaen for Fagforbundet Troms medlemskonsert 17. august. Fagforbundet arrangerer medlemskonsert med Åge i alle fylker. I Troms kom medlemmene fra hele fylket.

Mange fagforeninger hadde arrangert bussturer slik at medlemmene skulle komme seg til og fra Tromsø og konsert. Vel 500 medlemmer fikk overvære konserten på Driv.

Med konserten ønsker vi å profilere Fagforbundet som verdens beste forbund å være medlem av og synliggjøre de viktige politiske sakene som ligger i vårt prinsipp og handlingsprogram. Overskrifta for hele arrangementet var å motivere alle våre medlemmer til å bruke stemmeretten under kommune- og fylkestingsvalget.

Kvelden åpnet med appeller og allsang. Nestleder i ungdomsutvalget Stein Arnold Kristiansen var kveldens konferansier.

Leder av AUF Troms Trond Agnar Eilifsen var den første som holdt appell. Han fortalte om grusomhetene fra Utøya og mintes de fire AUF’erne fra Troms som ble drept. Budskapet var klart; hat skal møtes med kjærlighet. Det var mange inviterte AUF’ere til stede under appeller og konsert.

Etter allsang ”Til ungdommen” slapp de  rødgrønne til. Først ut var Rødt med Jens Ingvald Olsen som er 1.kandidat i Tromsø Rødt. Deretter fulgte SV’s fylkesleder Jan Olsen, så fylkesleder Ivar Prestbakmo fra SP og til sist AP’s Pia Svendsgaard, leder av fylkesrådet.

Sist ut med appeller før konserten var Fagforbundets egen nesteleder, Mette Nord. Blant annet sa Mette at forbundet ønsket å gi medlemmene og tillitsvalgte noe tilbake gjennom medlemskonsertene som Fagforbundet kjører i alle fylker. Hun berømmet alle tillitsvalgte for den jobben som gjøres ute i fagforeningene og alle medlemmene for den viktige jobben de alle gjør for fellesskapet.

Åge og Sambandet leverte en fantastisk konsert! De viste stor spilleglede og opptrådte vel to timer uten pause.Det var svært fornøyde medlemmer som forlot Driv rett før midnatt 17. august.

Takk til alle appellantene og spesielt takk til AUF’erne som holdt appell og var sammen med oss!

Takk Bjørn – for gitarspill og god losing gjennom allsangen!

Takk Stein Arnold – som konferansier  gjorde du en kjempejobb!

Takk til dugnadsgjengen som stilte opp for oss og rigget før konserten!

Takk til Åge og Sambandet for en fantastisk medlemskonsert, - der de ga alt!

Takk til Emma og personalet på Driv for godt samarbeid før og under konserten!

*