Støtteerklæring til Arbeiderpartiet Troms og Troms AUF - Fagforbundet

Støtteerklæring til Arbeiderpartiet Troms og Troms AUF

Fakkeltoget i Tromsø 25. juni

Her kan du lese Fagforbundet Troms sin støtteerklæring som er sendt til Troms Arbeiderparti og Troms AUF

Fagforbundet Troms er sterkt preget og har dyp medfølelse med de mange som er rammet av de grusomme handlingene ved regjeringskvartalet og på Utøya. Våre tanker går i første omgang til alle de som er direkte rammet og deres pårørende. Like sterkt går tankene våre til Arbeiderpartiet og AUF – der organisasjonen er sterkt rammet.

Fagforbundet har mistet tillitsvalgte og Fagforbundet Troms har mistet elevmedlemmer som følge av den grusomme ugjerningen.

Nå må hele arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen stå samlet!

Fagforbundet Troms vil stå sammen med Arbeiderpartiet og AUF i kampen for demokrati og et åpent og godt samfunn som inkluderer alle! Vold og terror skal aldri svekke vårt demokrati og vårt levesett!