Fylket og fagforeningene sammen om arbeidsplassbesøk - Fagforbundet

Fylket og fagforeningene sammen om arbeidsplassbesøk

Fylkesstyret i Fagforbundet Troms har tidligere vedtatt at fylket i 2011 skal gjøre arbeidsplassbesøk sammen med alle fagforeningene i Troms. 15. og 16. juni var opplæringsansvarlig og fylkesleder i Dyrøy og Salangen på besøk.

Arbeidsplassbesøk i barnehagen i Dyrøy. Her er Berit Rustad fra Fagforbundet Troms og Anita Sæbbe Haraldsvik og Grete Moan fra fagforeningen sammen med noen medlemmer.
Arbeidsplassbesøk i barnehagen i Dyrøy. Her er Berit Rustad fra Fagforbundet Troms og Anita Sæbbe Haraldsvik og Grete Moan fra fagforeningen sammen med noen medlemmer.

 

 

I strålende sommervær gikk turen først til Dyrøy 15. juni. Her ventet fagforeningsleder Anita Sæbbe og HTV Grete Moan på oss og sammen besøkte vi sykehjemmet og barnehagen i Dyrøy.

Neste dag gikk turen til Salangen. Fagforeningas representant var SKA-leder Ellen Myrmel.

Først gikk turen til Miljøtjenesten som driver bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger som har fått opphold i Norge.

Etterpå hadde vi møte med permitterte medlemmer fra Salangen HelseRehab. Det ble et sterkt møte med medlemmer som fortalte om sin og arbeidsplassens situasjon.

Vi avsluttet besøket hos FUTT. Futt er Salangens rusprosjekt som Fagforbundet Troms bevilget penger til under representantskap i 2010. Begge de ansatte i rusprosjektet valgte å bli medlem av Fagforbundet denne dagen.

Takk til fagforeningene i Dyrøy og Salangen for vel tilrettelagte arbeidsplassbesøk!

 

Her på biblioteket i Salangen er Ellen Myrmel fra fagforeningen og fylkesleder Britt Ås i møte med de involverte i rusprosjektet FUTT.