Ann-Iren Thomassen - ny rådgiver på Kompetansesenteret i Tromsø fra 1.10.10. - Fagforbundet

Ann-Iren Thomassen - ny rådgiver på Kompetansesenteret i Tromsø fra 1.10.10.

Ann-Iren kommer fra UNN HF der hun er HTV, har vært foretakstillitsvalgt og er ellers kjent som en aktiv tillitsvalgt og kulturpersonlighet. Av den grunn ble hun tildelt Fagforbundet Troms' kulturpris for 2009. Ann-Iren har vært leder både Pingvinrevyen og Ritø-koret og kommer til å fortsette i begge deler - uten å være leder.

Fagforbundet Troms ønsker Ann-Iren velkommen og gratulerer kompetansesenteret med ny Spekter-kompetanse!