Kurs i føring ved årets lokale forhandlinger i KS-området - Fagforbundet

Kurs i føring ved årets lokale forhandlinger i KS-området

Ole Gustav Haavold - Kompetansesenteret

Tema på HTV/ledersamlinga andre dag var i sin helhet viet til kursing i oppfølging av føringer vedrørede lokale forhandlinger i KS-området. Her foreleste Ole Gustav Haavold fra Kompetansesenteret.

Fagforbundet vil sikre at de lokale forhandlingene er med og sørger for at Fagforbundets prioriteringer under hovedoppgjøret kommer på plass. Det er viktig å understreke at tariffoppgjøret ikke er ferdig før forhandlinger på lokalt forhandlingssted er gjennomført.