Samling for hovedtillitsvalgte og ledere i Fagforbundet Troms - Fagforbundet

Samling for hovedtillitsvalgte og ledere i Fagforbundet Troms

Berit Paulsen, Randi Rørvik og Mette Nord

Samhandlingsreformen var et sentralt tema da Fagforbundet Troms var samla til HTV/ledersamling på Raddison Blue hotell i Tromsø 7. - 8. september.

Arbeidet rundt samhandlingsreformen har vært tema på gjentatte samlinger i Troms og denne gangen var fokuset praktisk retta for de tillitsvalgte; status for reformen, hva man som tillitsvalgt må være obs på i prosessen og hvordan samhandlinga mellom tillitsvalgte i sykehusene og kommunene bør være i dette arbeidet.

Mette Nord fra Fagforbundets arbeidsutvalg, som har samhandlingsreformen som ansvarsområde, hadde en grundig innledning i forhold til de praktiske utfordringene.

Berit Paulsen, HTV i Sørreisa, fortalte om erfaringen med å representere Fagforbundet i prosjektgruppe for samhandlingsreformen i Midt-Troms.

Dokumenter