Prosjektet innenfor private barnehager er godt igang - Fagforbundet

Prosjektet innenfor private barnehager er godt igang

Synnøve Wiggen, styremedlem i SKKO Troms og leder av Fagforbundet Troms' PBL prosjektet, er i ferd med å avslutte første del av prosjektet innenfor de private barnehagene, - nå før hun tar sommerferie.

Synnøve har vært primus motor for prosjektet siden oppstarten i mai. Hun har allerede besøkt seks fagforeninger og foretatt mange arbeidsplassbesøk i private barnehager i disse fagforeningene. Dette har resultert i tillitsvalgte på noen av arbeidsplassene, der dette ikke var på plass. Videre har det blitt fortalt om Fagforbundet og medlemmer er vervet.

- Dette er et flott prosjekt og det er artig å komme ut på å besøke folk på arbeidsplassene sier Synnøve.

I og med at hun sjøl jobber i barnehage er det forutsetning for yrkesfaglig prat om hvordan ting fungerer og erfaringer fra arbeidshverdagen i barnehagen utveksles.

Synnøve er tilbake og klar for andre delen av prosjektet i september og vil da henvende seg til de resterende fagforeningene i Troms, som har PBL barnehager.