LO lederen taler til Landsmøtet - Fagforbundet

LO lederen taler til Landsmøtet

LO leder Gerd Kristiansen, som er Fagforbundets medlem og kommer fra Troms, har hatt den faglig politiske innledningen.

Gerd snakket blant annet om at arbeidet for heltid er fremst på agendaen. Hun oppfordret oss alle om å være framtidsretta - ikke springe dit ballen er, men dit hvor den skal.

Dyktige tillitsvalgte fra nord hadde ordet til debatt.

Bjørn Svalastog (Finnmark) advarte mot høyrekrefter og fremmedfiendtlighet. Vi må stå på barrikadene sammen - for ingen ting kommer av seg sjøl.

 

Kari B. Sandnes (Nordland) trakk fram det med en levende kystkultur, distriktene og at folk må ha arbeid der de bor.

Torild Holmedal (Nordland) etterspurte det vi vedtok på LO kongressen om de lengeværende asylbarna. Hvordan vil LO følge opp vedtaket? Hun fortalte om rettsaker som nå pågår for mange av de barna det gjelder. Om fortvilte lokalsamfunn på vegne av barna. Nå må LO si sin mening oppfordret hun.