Vedtektsdebatten er i gang - Fagforbundet

Vedtektsdebatten er i gang

Bjørnar Olsen gjenopptar forslag om fane 2 ansvarlig i fagforeningene.

Vedtektsdebatten har pågått en stund og Fagforbundet Troms sine delegater får sagt sitt fra talerstolen.

Ingrid Lettrem Olsen foreslår at alle tariffområder må med i tariffkonferansene.

 

Kim Håkon Pedersen foreslår at ungdom og pensjonist skal ha direkte forslag til landsmøte - ikke via fylkesstyre og fagforening

 

Lene Solberg vil legge ned elev og studentforum, mot at elev/studentrepresentant skal ha plass i ungdomsutvalget, samt at ungdom- og pensjonistutvalg skal møte i representantskapet med fulle rettigheter