Delegatene fra Troms er aktive på talerstolen - Fagforbundet

Delegatene fra Troms er aktive på talerstolen

Randi S. Pedersen på talerstolen og snakker om forslaget om at rådginingstjenesten på utdanningsinstitusjonene må styrkes - også sett i sammenheng med de utfordringene vi har med frafall i vg skoler

Landsmøtets 3. dag er i gang og debatten rundt Fagforbundets politikk (prinsipp og handlingsprogrammet) for de neste fire årene pågår for fullt.

 

Hege Hansen fremmer krav som skal styrke Fagforbundets politikk når det gjelder de lengeværende asylbarna - barnekonvensjonen skal alltid ha forrang.Siv Jorid Strand tar opp lovfesting av heltid

 

Stein Sivertsen er på takerstolen og kjemper for at våre medlemmer som fortsatt skal ønsker å være Fagforbundets medlem - etter at annet selskap har vunnet anbudsprosessen, skal få lov til det.