TARIFFOPPGJØRET 2020 - Fagforbundet

TARIFFOPPGJØRET 2020

5d8b76a12ae400_99859508_74204.jpg

Fagforbundet Tromsø kommune sender nå sine hovedtillitsvalgte med tariffkrav fra de tillitsvalgte ute i tjenesten til forbundets regionale tariffkonferanser i Nordland, Troms og Finnmark.

Fagforbundet Tromsø kommune avholdt sin lokale tariffkonferanse 18.09.19 på Clarion Hotel The Edge. Alle foreningens tillitsvalgte etter en hovedavtale var innkalt og det var omkring 60 tillitsvalgte tilstede fra tariffområdene PBL, Spekter, KS og FUS. De tillitsvalgte ble delt inn i grupper etter avtaleområde der de jobbet seg igjennom sin tariffavtale og fremmet de viktigste tariffkravene. Tilslutt møttes alle i plenum for å prioritere kravene.

Etter et godt engasjement og gode diskusjoner krever vi bl.a. arbeidstidsreduksjon til 6 timers arbeidsdag/30 timers uke, en mer solidarisk pensjon, AFP som tidligpensjon ikke tilleggspensjon, 80.000 i generelt kronetillegg over 2 år, økt aldersgrense for syktbarndager, og masse mer. Les den fullstendige protokollen fra lokal tariffkonferanse i vedlegget under.

 

Dokumenter