1. MAI I TROMSØ - Fagforbundet

1. MAI I TROMSØ

img_4745.jpg

I årets 1. mai tog var det rekordstore 2500 deltagere. Her kan du lese appellen fra fagforeningsleder Erik J. Jørgensen.

Det var en vellykket gjennomført 1. mai. Det var rekordstore 2500 deltagere i toget. Leder i Fagforbundet Tromsø kommune, Erik J. Jørgensen, holdt appell på Stortorget etter toget. Under kan du lese appellen.

 

Gode kamerater, gratulerer så mye med dagen!

Samfunnet vi lever i er i store endringer. Forskjellene mellom folk øker, velferdsprofitører stikker sugerør ned i kommunekassen, bestemor settes ut på anbud, og kommuneøkonomien som skal sikre en sosial trygghet for innbyggerne blir strammere og strammere. De brutale kuttforslagene i helse og omsorg er ikke annet en skremmende. Pårørende, brukere og ansatte i tjenesten er bekymret for utviklingen vi ser. Dette er ikke så rart med tanke på at kuttforslagene som er lagt fram er direkte uansvarlig, for alle berørte.

Det er på tide at politikerne begynner å lytte. De må lytte til arbeiderne i helse- og omsorgstjenestene. De må lytte til brukerne og de pårørende. Hvis de lytter kan det ikke være vanskelig å få med seg budskapet: Det finnes ikke noe voldsomt overforbruk, derimot lider hele sektoren under en urealistisk underfinansiering. Nå trenger vi politikere som tør å velge rett. Vi trenger politikere som vil bygge opp framtidas velferdskommune, ikke kutte til beinet og «effektivisere» bort dyktige arbeidsfolk.

Men det er ikke bare tunghørte politikere som truer tilbudet til de mest sårbare. Målstyringa i sektoren, har redusert ansatte til utgiftsposter istedenfor ressurser. Brukerne er redusert til tall i et regneark. Målstyringa må kastes ut av de kommunale tjenestene, og vi må få på plass en skikkelig tillitsreform. En reform som bygger på tilliten til at den som er nærmest brukeren er best skikka til å gjøre vurderinger og utføre oppgaver.

Den andre store fienden for felleskapets tjenester er de kyniske velferdsprofitørene. Under dekke av fine ord som «fritt brukervalg» og «et mangfold av tilbydere» suger private selskap penger ut av statskassa. Vi har fått barnehagebaroner og helsekapitalister som tjener seg søkkrike på å tilrane seg et overskudd, av skattefinansierte velferdstjenester. Og hvem er taperne? Jo, de ansatte! Lønna reduseres, pensjonen kuttes, og arbeidsvilkåra forverres for mange. Pengene som spares går rett i lomma på – velferdsprofitørene. 

Kamerater, disse kreftene i samfunnet, internasjonale oppkjøpsfond, velferdsprofitører, og høyresiden leker ikke butikk. Det privatiseringskåte høyre-byrådet til Hilmarsen, hadde lagt alt til rette for et storstilt privatiseringsprosjekt for fire år siden. Først røyk sentralkjøkkenet, og så er de frekke nok, når valget er tapt i 2015, til å sette 60 renholdere fra Fagrent ut på anbud. De ansatte hadde mistet opp mot en million kr hver i pensjon og tapt hundretusen i årsinntekt om det hadde blitt en realitet. Jeg skjønner ikke at politikerne bak dette får sove om natten. De burde skamme seg! 

Arbeidsplassene våre er ikke sikre kamerater, de er tvert om truet av politikere fra parti som FrP som våger å stille opp her i dag. De prøver å lure arbeidsfolk til å tro at en stemme til FrP er en stemme for folk flest. Men kamerater jeg forsikrer dere om at en stemme til FrP og høyresiden i denne kommunen er en stemme til sosial dumping av arbeidsfolk i Tromsø!

Kampen til frihet og rettferdighet må føres av arbeiderklassen. Vi vil aldri få frihet servert på et sølvfat fra noen regjering. Det har historien vist oss! Så kamerater, la oss stå sammen og kjempe for rettferdighet og frihet. Takk!