Full støtte til de streikende ved Troms kjøkken AS - Fagforbundet

Full støtte til de streikende ved Troms kjøkken AS

img_9529.jpg

Våre kamerater i Handel og Konto er i streik for tariffavtale. Fagforbundet Tromsø kommune vedtok på sitt styremøte 06.02.19 en uttalelse til støtte for de streikende ved HTH kjøkken Tromsø.

Pressemelding: Fagforbundet Tromsø kommune støtter de streikende ved HTH kjøkken

Fagforbundet Tromsø kommune vedtok på sitt styremøte 06.02.19 en uttalelse til støtte for de streikende ved HTH kjøkken Tromsø. Leder ved Fagforbundet Tromsø kommune, Erik J. Jørgensen, mener kampen som nå tas av medlemmene i Handel og Kontor er en viktig prinsipiell debatt for det norske arbeidslivet.

«Det er uforståelig at man må gå til det skrittet å bruk streikevåpenet for noe så grunnleggende som en tarifftariffavtale»sier Jørgensen.

Undergraving av norsk arbeidsliv

Styret i Fagforbundet Tromsø kommune synes det er bekymringsfullt og uforstående at arbeidsgiver nekter å inngå en tariffavtale med Handel og Kontor.

 «Det HTH kjøkken gjør nå er å undergrave den norske modellen og trepartssamarbeidet med å nekte de ansatte tariffavtale som hjemler lønn, pensjon og medbestemmelsesrett»sier Jørgensen.

Styret oppfordrer til boikott av selskapet til de innfrir kravene til de streikende, og ber kunder respektere streiken og stille seg solidarisk til de streikende.

For mer informasjon, kontakt Fagforbundet Tromsø kommune ved leder, Erik J. Jørgensen på

tlf. 452 70 169 eller ej@tromso.kommune.no.

Dokumenter