ÅRSMØTE FAGFORBUNDET TROMSØ KOMMUNE - Fagforbundet

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET TROMSØ KOMMUNE

Innkallingen til Fagforbundet Tromsø kommunes årsmøte sendes ut, i henhold til Fagforbundets vedtekter, 10 dager før årsmøte.

Kjære medlem i Fagforbundet Tromsø kommune
 
Vedlagt ligger innkalling til Årsmøte i Fagforbundet Tromsø kommune, samt dagsorden. Sakspapirene til Årsmøte legges fortløpende ut på denne siden.
 
Innkalling til klubbmøte for alle yrkesaktive medlemmer ansatt i Tromsø kommune ligger også ved. Her skal det foretas valg av Hovedtillitsvalgte. Dette vil finne sted i forkant av foreningens årsmøte fra kl. 16:30. Valgkomiteens innstilling blir også lag ut her.
 
NB! DET ER VIKTIG Å MERKE SEG AT ÅRSMØTET ER FLYTTET FRA CLARION HOTEL THE EDGE TIL QUALITY HOTEL SAGA.
 
Innkallingen er sendt på e-post til alle medlemmer som har riktig registrert e-postadresse i vårt medlemsregister. Har du ikke mottatt e-post fra oss er det viktig at du tar kontakt. Varsel om innkalling sendes også på sms til våre medlemmer.
 
Vi i styret ser fram til et godt møte med gode debatter og diskusjoner om hvordan foreningen skal jobbe i året som kommer.
 
 
Vel møtt!
 
 
Med vennlig hilsen:
 
På vegne av Fagforeningsstyret,
 
Erik J. Jørgensen, leder Fagforbundet Tromsø kommune
 
 

Dokumenter