Fagforbundet oppdaterer 6/18 - Fagforbundet

Fagforbundet oppdaterer 6/18

Valgkomiteen ønsker dine innspill og forslag på kandidater til tillitsverv i Fagforbundet Tromsø kommune.

I slutten av januar 2019 skal foreningen avholde to store og viktige møter. Årsmøte i foreningen og klubbmøte for ansatte i Tromsø kommune. På Årsmøte skal de organisatoriske tillitsvervene velges og på Klubbmøtet i Tromsø kommune skal hovedtillitsvalgte, forhandlingsutvalg og valgkomité velges.

Nederst på siden finner du informasjon om valgene som skal foretas på de to forskjellige møtene. Vi ber her om at medlemmene kommer med innspill og forslag på kandidater som kan tenke seg å stille til valg i foreningen. 

I tillegg vil du i denne utgaven lese Fagforbudnets leder sine kommentarer på årets statsbudsjett.

Dokumenter