Medlemsmøte for ansatte i Tromsø kommune - Fagforbundet

Medlemsmøte for ansatte i Tromsø kommune

Fagforbundet Tromsø kommune innkaller til medlemsmøte for alle ansatte i Tromsø kommune 22. oktober 2018.

Fagforbundet Tromsø kommune innkaller til medlemsmøte for alle ansatte i Tromsø kommune. Det skal gjennomføres valg av valgkomité, som skal forberede valg av HTV på medlemsmøtet i januar.

Det kommer også representanter fra administrasjonen som skal orientere om situasjonen i Tromsø kommune og stiller seg disponibel for spørsmål.

 

Sted: Stortorget 5, 3. etg. 9008 Tromsø

Dato: 22.10.18

Kl. 18:00-20:00

 

Vedlagt ligger formell innkalling, saksliste og saksdokumenter

Dokumenter