- Bruk stemmeretten i uravstemningen - Fagforbundet

- Bruk stemmeretten i uravstemningen

eriktisalandsmte

PENSJONSFORHANDLINGENE: Styret i Nord-Norges største fagforening anbefaler medlemmer å stemme nei til ny pensjonsordning. Leder for Fagforbundet Tromsø kommune Erik J. Jørgensen (25) mener forhandlingsresultatet vil slå brutalt ut for stor del av foreningens medlemmer.

Det hele avgjøres i uravstemning som skal avholdes innen 1. juli.

- Det er forskjell på å ommøblere, og å brenne ned et helt hus. Det er ikke mitt sitat, men jeg synes det illustrerer det fremforhandlede forslaget ganske godt, sier Jørgensen.

Rammer de ansatte

Lederen for Nord-Norges største fagforening mener den nye offentlige tjenestepensjonen på sikt vil ramme storparten av Fagforbundet sine medlemmer negativt.

- Foreningen behandlet i styret den 11. april et forslag til en uttalelse der vi anbefaler medlemmer til å stemme nei i uravstemningen om ny offentlig tjenestepensjon, sier Jørgensen.

- Fagforbundet sentralt har fremmet denne avtalen som en god og solidarisk avtale. Det er vi uenige i. La det ikke være tvil, det må forhandles om ny offentlig tjenestepensjon. Men jeg mener vi ennå ikke kan si oss fornøyd, sier han.

Hvorfor stemme nei

Styret i Tromsø-foreningen går dermed som en av de første i Fagforbundet imot forslaget.

- Med å stemme nei gir man et tydelig signal til de som har forhandlet frem avtalen, sier Jørgensen.

Jobb lenger, ellers ...

- Den som vil bli taperen, det er den som må gå av tidlig på grunn av at man ikke har helse til å stå lenger i arbeid. Det viser regnestykker som er kommet. Må du gå av ved fylte 62 år, vil du få mye mindre enn de som kan stå til de er 75 år, som kan få over 100% av sin pensjon, sier Jørgensen.

- Man fremmer det som at det skal lønne seg å arbeide, men i dette så ligger det en skjult sannhet i at det straffer seg å måtte gå av tidlig, sier han.

- Med den nye pensjonsordningen går vi mer og mer over til at det er ditt ansvar, din pensjon, i stedet for en solidarisk ordning der vi tar vare på alle våre arbeidskamerater, mener Jørgensen.

 

Last ned pressemeldingen og uttalelsen her

Pressemelding 13.04.18 Pensjon uravstemning nei (DOCX: 13.5 kB)

Uttalelse 11.04.18 (PDF: 142.9 kB)