Se Eriks tordentale om TISA - Fagforbundet

Se Eriks tordentale om TISA

På Fagforbundets landsmøte, som pågår denne uka i Oslo, leverte leder for Fagforbundet Tromsø kommune en "tordentale" mot TISA/TTIP. Se video her!

PROFITTFRI VELFERD: Leder for Fagforbundet Tromsø kommune avd. 177, Erik Johansen Jørgensen, er for tiden i Oslo sammen med resten av Fagforbundets landsmøte, der representanter (delegater) fra hele landet samles for å stake ut kursen fremover.

Eriks tale var tydelig: Vi sier ja til profittfri velferd!

Her blir viktige prioriteringer gjort, særlig i forhold til Fagforbundets prinsipp- og handlingsprogram.

En viktig del av dette er å motvirke privatisering av offentlige tjenester, noe som internasjonalt forhandles bak lukkede dører i en foreslått avtale kalt TISA/TTIP.

Erik Jørgensen leverte i denne anledning en "tordentale" som du kan se her (trykk på bildet eller lenken under):

eriktisalandsmte

https://goo.gl/gtqLcv

Her kan du også lese Eriks innlegg:

Dirigenter, gode kamerater!

Fagforbundet Troms reiser forslag 221 #5110 om å arbeide mot TTIP og TISA.

Fire farlige bokstaver forklart på ett minutt, det kamerater, det blir ei utfordring, men jeg prøver:

  • TISA: en trussel mot fagbevegelsen, demokratiet, velferden og arbeidslivet vårt
  • For å bruke min kamerat Bjørn Willumsen sine ord: Disse guttene leker ikke butikk!
  • Dette er alvor folkens, vi må gjøre alt som står i vår makt for å stoppe denne brutale nyliberalistiske politikken som er på vei inn i arbeidslivet. Det kamerater, det skylder vi våre medlemmer.
  • Når ordet TISA bli nevnt bør ei rød varsellampe blinke hos oss alle, og vi må gjøre oss kampklar!

Vi kan ikke tillate at barnehagene, skolene, sykehjemmene blir ei irreversibel gullkrukke for kyniske kapitalister og investorer som gjemmer bort pengene sine i skatteparadis. Kamerater, si ja til demokrati og profittfri velferd og NEI til TISA!

 

New Public Management (NPM)

Erik Johansen Jørgensen fremmet også forslag om å avvikle New Public Management (NPM), og her kan du se hans innlegg om dette: https://goo.gl/JxcZmH

Her kan du lese innlegget:

Dirigenter, gode kamerater!

Fagforbundet Troms ønsker å reise forslag 1161 # om å avvikle NPM!

Tillitt er en av grunnpilarene i velferdsstaten og velferdssektoren. Tillitt er det som har gjort at Norge er et av verdens beste land å bo i. Tillitt har gjort at vi kan gå på arbeid uten at vi føler oss kontrollert, overvåket og målstyrt. Men kamerater, tilliten er truet!

NPM har i tiår angrepet denne flotte verdien vi har i det norske arbeidslivet, tillitt! Arbeidsfolk opplever i dag en mer presset arbeidssituasjon der det viktigste er å gi gode resultater, ikke i kvalitet, men i kroner og tall. Dette kamerater, dette er ikke det samfunnet vi ønsket! Vi kan ikke la tiår med harde kamper fra arbeiderbevegelsen være forgjeves på bekostning av økonomiske skrivebordsteorier!

Vi er på god vei inn i en brutal markedsliberalisering av velferdssektoren der pyramiden blir spissere og spissere. Nå må vi si stopp! Ho bestemor, barna våre, helsefagarbeideren, og kameraten fra vann og avløp skal ikke behandles som et tall i et økonomisk system, dem er mennesker og stolte arbeidere som fortjener verdig behandling og respekt. Selv om regjeringen og krefter i Arbeiderpartiet mener velferdstjenester bør drives som en Toyotafabrikk vet faktisk vi bedre, og da må vi vise det med handling og ikke ord, og sette foten ned!

Vi vet at velferdsstaten ikke er bygget av en usynlig hånd og økonomiske teorier som inspirerte Reagen og Thatcher. Vi kan ikke sitte å se på og godta at markedskreftene styre velferden vår. Kamerater, vi må kaste NPM ut av velferdssektoren en gang for alle og bygge en reell tillitsreform for å bevare velferdsstaten. NPM og målstyring står ikke nevnt i dagens handlingsprogram og derfor mener Fagforbundet Troms at det er på tide å programfeste kampen for å avvikle den toppstyrte styringsmodellen!

Takk