Vel gjennomført Fase 1-kurs - Fagforbundet

Vel gjennomført Fase 1-kurs

fase1september2017deltakere.jpg

I september gjennomførte vi Fase 1-kurs for våre tillitsvalgte. Kurset gir en grunnleggende innføring i blant annet arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og hovedtariffavtalen.

Fase 1 gir de tillitsvalgte økt kompetanse og trygghet i forhold til å utføre sine verv, og gjennomføres på fagforeningsnivå.

De som har fullført Fase 1 kan melde seg på Fase 2, og arrangeres på fylkesnivå. Videre går det til Fase 3, som er på nasjonalt plan.

Fagforbundet er avhengig av godt skolerte tillitsvalgte som skal jobbe med saker dag til dag på enhetene.

Dette er navnene på de tillitsvalgte som deltok på kurset: Nann Elisabeth Andreassen, Lena Solvang, Lise Bråten, Lise Bær, Elin Merete Eriksen, Lars Forn, Tewelde Hadgu Gebrehiwet, Rita Larsen, Tove Hermansen Markussen, Beate Mathisen, Anne Berit Moldenæs, Joel Nyberg, Siw Anette Pedersen, Espen Rødsand, Vibeke Rørbakk, Per Arild Somby og Astrid Vannebo.

Tema for Fase 1 var:

  • Ideologi og Fagforbundets oppbygging
  • Din fagforening
  • Tillitsvalgtes rolle og funksjon
  • Partene i arbeidslivet
  • Hvorfor være organisert?
  • Arbeidsmiljøloven
  • Hovedtariffavtalen
  • Hovedavtalen
  • Ferieloven

Nytt denne gangen var at arbeidsgiver også var sterkt representert som forelesere. De tillitsvalgte som deltok på kurset fikk dermed innsikt også i arbeidsgiversiden, både hva angår Kvalitetslosen og Tromsø kommunes arbeidsgiverstrategi.

Vi takker de tillitsvalgte for engasjementet, diskusjonene og spørsmålene, og håper dere kommer på Fase 2!