Stor streikevilje - Fagforbundet

Stor streikevilje

streikforside.jpg

Fagforbundet og El&IT sine streikevakter ved kraftselskapet Ymber AS i Nordreisa.

Våres krav er viktige og har med ansattes sikkerhet å gjøre.

I dag har det vært grilling og sosialt samværet blant de streikende. Fagforbundet Nordreisa var også til stede.