Fase 2 del 1 - 19. - 23. september i Harstad er AVLYST! - Fagforbundet

Fase 2 del 1 - 19. - 23. september i Harstad er AVLYST!

Grunnet få påmeldinger har vi dessverre vært nødt til å avlyste tillitsvalgtopplæringen i Harstad 19. - 23. september. Neste mulighet vil være 21. - 25. november i Tromsø. Invitasjon blir sendt ut på et senere tidspunkt.